วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หนังสือเล่มแรกในชีวิต "เจาะประเด็นเด่น เศรษฐกิจไทย"


จากที่ผมได้ทำบล็อคนี้ขึ้นมาตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ในระดับป.ตรี ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอนนั้นผมได้เรียนวิชา Public Finance อาจารย์ก็จะมี paper ให้ทำเป็นประจำ ด้วยความเสียดาย จึงอยากเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคนที่สนใจ แล้วก็พบว่าการทำบล็อคเนี่ยแหละ เหมาะสมที่สุด เพราะทำง่าย เข้าถึงง่าย และไม่เสียเงิน 

กว่า 5 ปี มาแล้ว ที่ได้ทำบล็อค ด้วยความเป็นคนชอบเขียน ชอบอ่าน ตั้งแต่เด็กๆ อ่านทุกแนว ตั้งแต่นิยาย สารคดี ไปจนถึง how to พัฒนาตัวเองต่างๆ ความฝันสูงสุด นอกเหนือจากการเป็นนักเศรษฐศาสตร์ ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ก็คือ การได้เห็นหนังสือของเรา วางขายในร้านหนังสือบ้าง จนกระทั่งวันนี้ ผมได้ใช้วิชาความรู้ที่ได้เรียนมา บวกกับประสบการณ์การทำงานจากสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดทำหนังสือชื่อ "เจาะประเด็นเด่น เศรษฐกิจไทย" สำนักพิมพ์ซีเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในหลายๆ ด้าน โดยใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาช่วย 

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 13 บท ดังนี้

บทที่ 1 หนี้เกษตรกรไทย
บทที่ 1 หนี้เกษตรกรและการแก้ไขปัญหาด้วยโครงการนาโนไฟแนนซ์ บทที่ 2 การจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ บทที่ 3 เศรษฐกิจปลอดเงินสด บทที่ 4 วิกฤตเศรษฐกิจจีน ยุด 2015 บทที่ 5 ดัชนีทุนมนุษย์ของไทย บทที่ 6 ความเหลื่อมล้ำทางรายได้รายจังหวัด บทที่ 7 ผลกระทบการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม บทที่ 8 สถานการณ์การส่งออกดำดิ่ง บทที่ 9 ประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของบังคลาเทศและปากีสถานต่อไทย บทที่ 10 ไทยพลาดอะไรจาก TPP บทที่ 11 FTA กับความเหลื่อมล้ำ บทที่ 12 เขตเศรษฐกิจพิเศษกับแรงงานข้ามชาติ

© Copy Right by SE-EDUCATION Public Company Limited.

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.se-ed.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.aspx?no=9786160826766บทที่ 1 หนี้เกษตรกรและการแก้ไขปัญหาด้วยโครงการนาโนไฟแนนซ์
บทที่ 2 การจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ
บทที่ 3 เศรษฐกิจปลอดเงินสด
บทที่ 4 วิกฤตเศรษฐกิจจีน ยุด 2015  
บทที่ 5 ดัชนีทุนมนุษย์ของไทย  
บทที่ 6 ความเหลื่อมล้ำทางรายได้รายจังหวัด  
บทที่ 7 ผลกระทบการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม  
บทที่ 8 สถานการณ์การส่งออกดำดิ่ง  
บทที่ 9 ประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของบังคลาเทศและปากีสถานต่อไทย  
บทที่ 10 ไทยพลาดอะไรจาก TPP
บทที่ 11 FTA กับความเหลื่อมล้ำ 
บทที่ 12 เขตเศรษฐกิจพิเศษกับแรงงานข้ามชาติ
บทที่ 13 Brexit กับเศรษฐกิจไทย

ผมขอขอบพระคุณสำนักพิมพ์ซีเอ็ด เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสอาจารย์ตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ได้มีโอกาสทำในสิ่งที่ตนเองรัก และมีงานเขียนดีๆ ออกมาให้กับสังคม 

ช่องทางการจำหน่าย: ร้าน Se Ed ทั่วประเทศ 
เว็บไซต์:  เว็บไซต์หนังสือ

 
บทที่ 1 หนี้เกษตรกรและการแก้ไขปัญหาด้วยโครงการนาโนไฟแนนซ์ บทที่ 2 การจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ บทที่ 3 เศรษฐกิจปลอดเงินสด บทที่ 4 วิกฤตเศรษฐกิจจีน ยุด 2015 บทที่ 5 ดัชนีทุนมนุษย์ของไทย บทที่ 6 ความเหลื่อมล้ำทางรายได้รายจังหวัด บทที่ 7 ผลกระทบการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม บทที่ 8 สถานการณ์การส่งออกดำดิ่ง บทที่ 9 ประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของบังคลาเทศและปากีสถานต่อไทย บทที่ 10 ไทยพลาดอะไรจาก TPP บทที่ 11 FTA กับความเหลื่อมล้ำ บทที่ 12 เขตเศรษฐกิจพิเศษกับแรงงานข้ามชาติ

© Copy Right by SE-EDUCATION Public Company Limited.

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.se-ed.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.aspx?no=9786160826766
บทที่ 1 หนี้เกษตรกรและการแก้ไขปัญหาด้วยโครงการนาโนไฟแนนซ์ บทที่ 2 การจัดตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีกึ่งอิสระ บทที่ 3 เศรษฐกิจปลอดเงินสด บทที่ 4 วิกฤตเศรษฐกิจจีน ยุด 2015 บทที่ 5 ดัชนีทุนมนุษย์ของไทย บทที่ 6 ความเหลื่อมล้ำทางรายได้รายจังหวัด บทที่ 7 ผลกระทบการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม บทที่ 8 สถานการณ์การส่งออกดำดิ่ง บทที่ 9 ประสบการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของบังคลาเทศและปากีสถานต่อไทย บทที่ 10 ไทยพลาดอะไรจาก TPP บทที่ 11 FTA กับความเหลื่อมล้ำ บทที่ 12 เขตเศรษฐกิจพิเศษกับแรงงานข้ามชาติ

© Copy Right by SE-EDUCATION Public Company Limited.

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://www.se-ed.com/product/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.aspx?no=9786160826766

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น