ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2014

การค้าเสรีไทย-ปากีสถาน

ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีงานสัมมนา

"ปลดล็อคประตูการค้าไทย-ปากีสถาน"

สาขายานยนต์และชิ้นส่วน พลาสติก  เครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และสิ่งทอจัดโดย  สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ร่วมกับ  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ชั้น 33 อาคารทิปโก้ พระราม 6

ได้รับเกียรติจาก คุณวัชรี อิทธิอาวัชกุลนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กระทรวงพาณิชย์ ในการเปิดงานดังกล่าว 


ภายในงาน มีการนำเสนอผลการศึกษา "การจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับปากีสถาน" 
โดยคุณวรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์ นักวิจัย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
นอกจากนั้น มีการร่วมอภิปรายในประเด็น FTA ไทย-ปากีสถาน 
โดย ดร. พิชญ์  นิตย์เสมอ ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง


ร่วมกับ