ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การค้าเสรีไทย-ปากีสถาน

ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีงานสัมมนา 

"ปลดล็อคประตูการค้าไทย-ปากีสถาน" 


สาขายานยนต์และชิ้นส่วน พลาสติก 
เครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และสิ่งทอ 




จัดโดย 
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
ร่วมกับ
 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 


ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
ชั้น 33 อาคารทิปโก้ พระราม 6


ได้รับเกียรติจาก คุณวัชรี อิทธิอาวัชกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กระทรวงพาณิชย์ ในการเปิดงานดังกล่าว 

 
ภายในงาน มีการนำเสนอผลการศึกษา "การจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับปากีสถาน
โดยคุณวรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์ นักวิจัย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 




นอกจากนั้น มีการร่วมอภิปรายในประเด็น FTA ไทย-ปากีสถาน 
โดย ดร. พิชญ์  นิตย์เสมอ ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง


ร่วมกับ 



1)      ผู้แทนกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน

    คุณมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ จาก สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 



2)      ผู้แทนกลุ่มอาหาร

    คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มผู้ผลิตผักและผลไม้ 
    สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป




3)      ผู้แทนกลุ่มสิ่งทอ

   คุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์

   นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย และ

   ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 


   ร่วมด้วย

   คุณวนิดา  พิชาลัย

   ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 
   สถาบันพัฒนา  อุตสาหกรรมสิ่งทอ


4)      ผู้แทนกลุ่มเครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์

   คุณเอกประวัติ  สวัสดิ์โรจน์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

   คุณณัฎรดา  กาทอง  หัวหน้าแผนกฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ

    บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด


5)      ผู้แทนกลุ่มพลาสติก

                                   คุณอโศก  อุปัทยา

                                   รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

                                   และ ผู้จัดการทั่วไป  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)



ทั้งนี้ สามารถขอรับเอกสารการประชุมในวันดังกล่าวได้ที่คุณวรรณพงษ์ 02-357-3490 ต่อ 219 // wannaphong@fispri.org


 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

จากเด็กเกรด 1.45 สู่อาจารย์มหาวิทยาลัยในวัย 24 ปี

สินค้าสาธารณะ (Public Goods)

บทความโดย วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ (04/01/12)

                Goods หมายถึงสินค้า ซึ่งเราสามารถแยกได้เป็น 4 ชนิด คือ 

1.Private Goods (สินค้าเอกชน) เช่น กระเป๋า ผ้าห่ม ลิปสติก 2. Price – excludable Goods (Toll goods) เช่น ทางด่วน สวนสนุก สวนสัตว์ 3. Congested Goods (Common Goods) เช่น ถนน การตกปลาในมหาสมุทร 4. Public Goods (สินค้าสาธารณะ) เช่น การป้องกันประเทศ ประภาคาร (Lighthouse) และในบางตำรา Public Goods จะประกอบไปด้วย สินค้าสาธารณะแท้ (Pure Public Goods) และ สินค้าสาธารณะไม่แท้ (Impure Public Goods) ซึ่งเราจะกล่าวต่อไป ลักษณะในการกำหนดประเภทของสินค้า 1.Rival หรือการแข่งขัน หมายถึง การเพิ่มขึ้นของผู้บริโภครายใหม่ทำให้ความพึงพอใจของผู้บริโภครายเดิมลดน้อยลง เช่น การที่เรานั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อน 3 คน แล้วมีคนมาขอนั่งด้วย เรารู้สึกอึดอัด รู้สึกไม่สบาย นั่นคือเป็นเพราะความพึงพอใจของเราลดน้อยลงอันเนื่องมาจากการเข้ามาของบุคคลอื่น ซึ่งหากเปรียบกับสินค้า เช่น หากปกติมีการซื้อขายที่พอดีระหว่างสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง อุปสงค์เท่ากับอุปทาน แต่เมื่อมีผู้บริโภครายใหม่เข้ามาและสามารถแย่งซื้อไปได้ ผู้บริโภคร…

ผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Externalities) : สิ่งที่ถูกมองข้ามจากสังคม

-->
บทความโดย วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ (31/12/2554) ผลกระทบภายนอก หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สาม (Third Parties) ที่ได้รับจากการทำธุรกรรม การซื้อขาย การแลกเปลี่ยน การดำเนินงาน ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ กิจกรรมของหน่วยเศรษฐกิจหนึ่งๆ สร้างผลกระทบที่คนที่ได้รับผลกระทบ ไม่ใช่คนที่ทำกิจกรรมนั้น โดยที่ราคาของตลาดไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบภายนอกนี้แม้แต่น้อย ทำให้ระบบเศรษฐกิจมีการดำเนินการแบบไร้ประสิทธิภาพ (Inefficiency) ยกตัวอย่างเช่น การที่เราลงลิพท์มากับบุคคลคนหนึ่งที่ชั้น 25 แล้วกลิ่นตัวเขาก็แรงจนเหม็นคละคลุ้งไปหมด และเขาขอลงที่ชั้น 18 อย่างไรก็ตามกลิ่นตัวของเขาก็ยังคงอยู่ในลิพท์ และเมื่อลิพท์มาถึงชั้น 17 มีคนเข้ามา และพวกเขาก็ได้กลิ่นเหม็นอันนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคนที่เข้ามาใหม่ย่อมคิดว่ากลิ่นเหม็นนั้นเป็นกลิ่นตัวของคนที่ลงมาซึ่งก็คือเรา ดังนั้นกลิ่นเหม็นจึงเป็นผลกระทบภายนอกที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากเรา แต่ตกอยู่กับเรา ทั้งนี้ผลกระทบภายนอก มี 2 ประเภท คือผลกระทบภายนอกเชิงบวก (Positive Externalities) และ ผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Negative Externalities) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. …