วันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557

การค้าเสรีไทย-ปากีสถาน

ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีงานสัมมนา 

"ปลดล็อคประตูการค้าไทย-ปากีสถาน" 


สาขายานยนต์และชิ้นส่วน พลาสติก 
เครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และสิ่งทอ 
จัดโดย 
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
ร่วมกับ
 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 


ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
ชั้น 33 อาคารทิปโก้ พระราม 6


ได้รับเกียรติจาก คุณวัชรี อิทธิอาวัชกุล นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กระทรวงพาณิชย์ ในการเปิดงานดังกล่าว 

 
ภายในงาน มีการนำเสนอผลการศึกษา "การจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับปากีสถาน
โดยคุณวรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์ นักวิจัย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
นอกจากนั้น มีการร่วมอภิปรายในประเด็น FTA ไทย-ปากีสถาน 
โดย ดร. พิชญ์  นิตย์เสมอ ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง


ร่วมกับ 1)      ผู้แทนกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน

    คุณมิ่งพันธ์ ฉายาวิจิตรศิลป์ จาก สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย 2)      ผู้แทนกลุ่มอาหาร

    คุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มผู้ผลิตผักและผลไม้ 
    สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป
3)      ผู้แทนกลุ่มสิ่งทอ

   คุณสมศักดิ์ ศรีสุภรวาณิชย์

   นายกสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทย และ

   ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 


   ร่วมด้วย

   คุณวนิดา  พิชาลัย

   ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 
   สถาบันพัฒนา  อุตสาหกรรมสิ่งทอ


4)      ผู้แทนกลุ่มเครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์

   คุณเอกประวัติ  สวัสดิ์โรจน์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

   คุณณัฎรดา  กาทอง  หัวหน้าแผนกฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ

    บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด


5)      ผู้แทนกลุ่มพลาสติก

                                   คุณอโศก  อุปัทยา

                                   รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

                                   และ ผู้จัดการทั่วไป  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)ทั้งนี้ สามารถขอรับเอกสารการประชุมในวันดังกล่าวได้ที่คุณวรรณพงษ์ 02-357-3490 ต่อ 219 // wannaphong@fispri.org


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น