ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2014

Framework and application of Computable General Equilibrium (CGE) Model

Framework and Application of Computable General Equilibrium (CGE) Model
November 2014
Wannaphong  Durongkaveroj Economic Researcher Fiscal Policy Research Institute, Bangkok, Thailand

According to the most well-known and complex model in economics for the last 30 years, Computable General Equilibrium (CGE) model is a tool aimed to solve an economic problem based on perfectly competitive market. 
However, the way to understand this model is not simple as the middle name, general, because it requires leaner to have an upper-intermediate knowledge of economics - at least Master's degree student. Why is it so difficult? 
The reason is rationally simple. As assumed to be equilibrium, direct, indirect and induced effects take place in the market simultaneously. Commodity's price is a pure incentive of agents namely consumer, producer, government, and foreign buyer. Another aspect of the basic model is to be static which means that market takes time to be clear. Even though the externali…

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ (Environment Conservation with Economic Instruments)

การค้าเสรีไทย-ปากีสถาน

ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีงานสัมมนา

"ปลดล็อคประตูการค้าไทย-ปากีสถาน"

สาขายานยนต์และชิ้นส่วน พลาสติก  เครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และสิ่งทอจัดโดย  สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ร่วมกับ  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

ณ ห้องประชุมใหญ่ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง  ชั้น 33 อาคารทิปโก้ พระราม 6

ได้รับเกียรติจาก คุณวัชรี อิทธิอาวัชกุลนักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ กระทรวงพาณิชย์ ในการเปิดงานดังกล่าว 


ภายในงาน มีการนำเสนอผลการศึกษา "การจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับปากีสถาน" 
โดยคุณวรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์ นักวิจัย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
นอกจากนั้น มีการร่วมอภิปรายในประเด็น FTA ไทย-ปากีสถาน 
โดย ดร. พิชญ์  นิตย์เสมอ ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง


ร่วมกับ