ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

สมาคมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย
 Young Economist Society of Thailandวิสัยทัศน์
         สมาคมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทยต้องการเป็นศูนย์กลางของนิสิต/นักศึกษาที่ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือบุคคลทั่วไปที่จบทางด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศแต่ต้องเป็นคนไทย 


พันธกิจ
          พันธกิจของสมาคมคือการสร้างสังคมแห่งปัญญาและการแบ่งปัน (Knowledge and Sharing Society ) โดยมีการพัฒนาประเทศเป็นแรงบันดาลใจ 


เป้าหมาย
  • เพื่อสร้างเครือข่ายของนักเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย (Economist Network) 
  • เพื่อแบ่งปันข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเรื่องราวในเศรษฐกิจไทย 
  • เพื่อกระจายข่าวแหล่งความรู้ เช่น งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรืองาน     สัมมนาต่างๆที่จัดโดยองค์กรต่างๆ 
  • เพื่อศึกษาหาความรู้ร่วมกัน (Joint Research Center) 


การก่อตั้ง และ ประธานสมาคม
        สมาคมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดย นายวรรณพงษ์   ดุรงคเวโรจน์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก The American Economist Association สำหรับประธานสมาคมคือนายวรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์  (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ปัจจุบันเป็นนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ สำนักงานวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ติดต่อ wannaphongd@gmail.com


ลักษณะและรูปแบบของสมาคม
               ในปัจจุบันสมาคมนักเศรษฐศาสตรฺรุ่นเยาว์แห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความได้เปรียบของเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเสียต้นทุนในการเช่าตึกหรือเช่าพื้นที่เพื่อตั้งสำนักงานใดๆ สมาคมก่อตั้งจากความตั้งใจที่จะ Connect ผู้คน และแชร์เรื่องราวดีๆคืนกลับไป และเมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน หนทางที่ดีที่สุดคือการ Take Advantage เพื่อทำให้ต้นทุนในการดำเนินการของสมาคมน้อยมากที่สุด ขณะที่ยังรักษาประโยชน์ให้ได้มากที่สุด (Most efficiently utilized resource with minimum cost)
                ทุกคนสามารถพูดคุยและติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook Fan Page หรืออีเมลล์  economistthailand@gmail.com 

ความคืบหน้าปัจจุบัน
               ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาคมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย สามารถติดต่อได้ผ่าน https://www.facebook.com/thaiyoungeconomist/ โดยมีการนัดเพื่อพบปะแบบไม่เป็นทางการ ณ งานสัมมนาการค้าเสรีไทย-ตุรกี (จัดขึ้นโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและ มูลนิธิสำนักงานวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง) ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 โรงแรมเดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ 2-3 ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

จากเด็กเกรด 1.45 สู่อาจารย์มหาวิทยาลัยในวัย 24 ปี

สินค้าสาธารณะ (Public Goods)

บทความโดย วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ (04/01/12)

                Goods หมายถึงสินค้า ซึ่งเราสามารถแยกได้เป็น 4 ชนิด คือ 

1.Private Goods (สินค้าเอกชน) เช่น กระเป๋า ผ้าห่ม ลิปสติก 2. Price – excludable Goods (Toll goods) เช่น ทางด่วน สวนสนุก สวนสัตว์ 3. Congested Goods (Common Goods) เช่น ถนน การตกปลาในมหาสมุทร 4. Public Goods (สินค้าสาธารณะ) เช่น การป้องกันประเทศ ประภาคาร (Lighthouse) และในบางตำรา Public Goods จะประกอบไปด้วย สินค้าสาธารณะแท้ (Pure Public Goods) และ สินค้าสาธารณะไม่แท้ (Impure Public Goods) ซึ่งเราจะกล่าวต่อไป ลักษณะในการกำหนดประเภทของสินค้า 1.Rival หรือการแข่งขัน หมายถึง การเพิ่มขึ้นของผู้บริโภครายใหม่ทำให้ความพึงพอใจของผู้บริโภครายเดิมลดน้อยลง เช่น การที่เรานั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อน 3 คน แล้วมีคนมาขอนั่งด้วย เรารู้สึกอึดอัด รู้สึกไม่สบาย นั่นคือเป็นเพราะความพึงพอใจของเราลดน้อยลงอันเนื่องมาจากการเข้ามาของบุคคลอื่น ซึ่งหากเปรียบกับสินค้า เช่น หากปกติมีการซื้อขายที่พอดีระหว่างสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง อุปสงค์เท่ากับอุปทาน แต่เมื่อมีผู้บริโภครายใหม่เข้ามาและสามารถแย่งซื้อไปได้ ผู้บริโภคร…

ผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Externalities) : สิ่งที่ถูกมองข้ามจากสังคม

-->
บทความโดย วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์ (31/12/2554) ผลกระทบภายนอก หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่สาม (Third Parties) ที่ได้รับจากการทำธุรกรรม การซื้อขาย การแลกเปลี่ยน การดำเนินงาน ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ กิจกรรมของหน่วยเศรษฐกิจหนึ่งๆ สร้างผลกระทบที่คนที่ได้รับผลกระทบ ไม่ใช่คนที่ทำกิจกรรมนั้น โดยที่ราคาของตลาดไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบภายนอกนี้แม้แต่น้อย ทำให้ระบบเศรษฐกิจมีการดำเนินการแบบไร้ประสิทธิภาพ (Inefficiency) ยกตัวอย่างเช่น การที่เราลงลิพท์มากับบุคคลคนหนึ่งที่ชั้น 25 แล้วกลิ่นตัวเขาก็แรงจนเหม็นคละคลุ้งไปหมด และเขาขอลงที่ชั้น 18 อย่างไรก็ตามกลิ่นตัวของเขาก็ยังคงอยู่ในลิพท์ และเมื่อลิพท์มาถึงชั้น 17 มีคนเข้ามา และพวกเขาก็ได้กลิ่นเหม็นอันนี้ ซึ่งแน่นอนว่าคนที่เข้ามาใหม่ย่อมคิดว่ากลิ่นเหม็นนั้นเป็นกลิ่นตัวของคนที่ลงมาซึ่งก็คือเรา ดังนั้นกลิ่นเหม็นจึงเป็นผลกระทบภายนอกที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากเรา แต่ตกอยู่กับเรา ทั้งนี้ผลกระทบภายนอก มี 2 ประเภท คือผลกระทบภายนอกเชิงบวก (Positive Externalities) และ ผลกระทบภายนอกเชิงลบ (Negative Externalities) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. …