วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

สมาคมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย
 Young Economist Society of Thailandวิสัยทัศน์
         สมาคมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทยต้องการเป็นศูนย์กลางของนิสิต/นักศึกษาที่ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือบุคคลทั่วไปที่จบทางด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศแต่ต้องเป็นคนไทย 


พันธกิจ
          พันธกิจของสมาคมคือการสร้างสังคมแห่งปัญญาและการแบ่งปัน (Knowledge and Sharing Society ) โดยมีการพัฒนาประเทศเป็นแรงบันดาลใจ 


เป้าหมาย
  • เพื่อสร้างเครือข่ายของนักเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย (Economist Network) 
  • เพื่อแบ่งปันข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเรื่องราวในเศรษฐกิจไทย 
  • เพื่อกระจายข่าวแหล่งความรู้ เช่น งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรืองาน     สัมมนาต่างๆที่จัดโดยองค์กรต่างๆ 
  • เพื่อศึกษาหาความรู้ร่วมกัน (Joint Research Center) 


การก่อตั้ง และ ประธานสมาคม
        สมาคมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดย นายวรรณพงษ์   ดุรงคเวโรจน์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก The American Economist Association สำหรับประธานสมาคมคือนายวรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์  (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ปัจจุบันเป็นนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ สำนักงานวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ติดต่อ wannaphongd@gmail.com


ลักษณะและรูปแบบของสมาคม
               ในปัจจุบันสมาคมนักเศรษฐศาสตรฺรุ่นเยาว์แห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความได้เปรียบของเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเสียต้นทุนในการเช่าตึกหรือเช่าพื้นที่เพื่อตั้งสำนักงานใดๆ สมาคมก่อตั้งจากความตั้งใจที่จะ Connect ผู้คน และแชร์เรื่องราวดีๆคืนกลับไป และเมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน หนทางที่ดีที่สุดคือการ Take Advantage เพื่อทำให้ต้นทุนในการดำเนินการของสมาคมน้อยมากที่สุด ขณะที่ยังรักษาประโยชน์ให้ได้มากที่สุด (Most efficiently utilized resource with minimum cost)
                ทุกคนสามารถพูดคุยและติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook Fan Page หรืออีเมลล์  economistthailand@gmail.com 

ความคืบหน้าปัจจุบัน
               ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาคมนักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย สามารถติดต่อได้ผ่าน https://www.facebook.com/thaiyoungeconomist/ โดยมีการนัดเพื่อพบปะแบบไม่เป็นทางการ ณ งานสัมมนาการค้าเสรีไทย-ตุรกี (จัดขึ้นโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและ มูลนิธิสำนักงานวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง) ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2556 โรงแรมเดอะ สุโกศล ห้องกมลทิพย์ 2-3 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น