ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2013

ทำไมการขึ้น VAT ถึงทำร้ายคนจน ? Is VAT proportional or regressive ?

VAT หรือ Value-added Tax หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นภาษีที่เก็บในสินค้าและบริการ ภาษีชนิดดังกล่าวเป็นหนึ่งในรายรับที่สำคัญของรัฐในทุกประเทศ ยกตัวอย่างโครงสร้างภาษีประเทศอังกฤษ VAT นับเป็นรายรับสำคัญอันดับ 3 ของประเทศรองจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรืออย่างในอเมริกา จะเรียกภาษีชนิดนี้ว่า Sales Tax บทความนี้เขียนขึ้นเพื่ออธิบายว่าเหตุใดการเพิ่มขึ้นของ VAT จึงทำร้ายคนจนมากกว่าคนรวย ซึ่งไม่ได้สนับสนุนหลักของการเก็บภาษีที่ดีที่สามารถช่วยกระจายรายได้ในสังคมที่เหลื่อมล้ำอย่างประเทศไทยได้
การเก็บภาษีใช้หลัก 2 อย่างคือเก็บตามที่ใช้ (Usage Rule) และ เก็บตามความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay) ซึ่งหลักเก็บตามที่ใช้เป็นพื้นฐานของ VAT ในเมื่อคุณใช้สินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่ง คุณก็ควรที่จะเสียสละบางส่วนเพื่อคืนกลับไปยังระบบเศรษฐกิจ VAT หากมองแบบผิวเผินจะเป็นในลักษณะของ Proportional Tax หรือภาษีที่ถูกเก็บเท่ากันหมดในทุกคน เป็นภาษีที่ไม่ขึ้นอยู่กับรายได้ ไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวย รายได้เท่าไหร่ก็จะต้องจ่ายภาษีใน "อัตรา" เดียวกัน และ "จำนวน" เดียวกัน ในสินค้าเดียวกันที่นำมาเปรียบเทียบ…

ผลวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต วิเคราะห์โดยใช้ Input – Output Table